Terms of Service(English)

GrandPhoenix Health Terms & Conditions

Terma dan syarat

Bahasa Inggeris

Ringkasan terma dan syarat

Apabila pengguna berjaya mendaftar untuk buku harian perubatan peribadi online:

 1. E-mel bukti pendaftaran akan dihantar ke e-mel berdaftar pengguna untuk pengesahan.
 2. Sebaik sahaja pembayaran sebanyak RM 30 sebulan (pembayaran sekali sahaja sebanyak RM 360) telah dibuat, akaun akan berjaya didaftarkan dan pengesahan e-mel akan dihantar kepada pengguna seperti yang dinyatakan di atas.
 3. Semua pengguna berdaftar berhak untuk membebaskan penghantaran bulanan ke rumah mereka 1 bulan selepas pendaftaran akaun mereka. Jumlah 12 penghantaran akan dibuat setiap tahun dan setiap penjadualan penyampaian akan dikenakan. Penghantaran akan dibuat ke alamat yang diberikan kepada kami melalui pendaftaran perkhidmatan.
 4. Pengguna bertanggungjawab untuk menyimpan nama pengguna dan kata laluannya dengan selamat. Syarikat tidak bertanggungjawab jika butiran ini dibocorkan kepada mana-mana pihak ketiga jika akaun tidak dilengkarkan dengan betul selepas setiap penggunaan.
 5. Doktor yang ingin menggunakan perkhidmatan ini juga perlu mendaftar secara percuma untuk akaun. Mereka bertanggungjawab untuk merakam butiran asas penting bagi setiap keadaan pesakit kerana mereka dibayar berdasarkan setiap kemasukan sebulan. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai kewajipan untuk tidak mendedahkan maklumat penting kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan pesakit. Sekiranya tidak profesionalisme itu berlaku, laporan polis akan dibuat dan Majlis Perubatan Malaysia diberitahu oleh syarikat.
 6. Kakitangan pentadbir mempunyai hak untuk mengakses butir-butir yang terperinci bagi setiap pesakit dan mempunyai kewajipan untuk tidak mendedahkan mana-mana maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga melainkan jika diminta oleh undang-undang Malaysia jika ada kejadian jenayah yang disyaki.
 7. Kami tidak akan menggunakan maklumat yang diberikan kepada kami untuk sebarang penyelidikan, marketing atau tujuan publisiti.
 8. Walau bagaimanapun, pemeriksaan keadaan perubatan pesakit akan dijalankan dalam syarikat dari semasa ke semasa untuk membantu meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda pada masa akan datang.
 9. Dengan pengguna ini juga bersetuju untuk tidak mendedahkan mana-mana maklumat mereka kepada pihak ketiga, termasuk firma undang-undang untuk sebarang litigasi perubatan melainkan jika aduan rasmi dibuat kepada Majlis Perubatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dan laporan polis dibuat untuk perubatan kecuaian pertama dan siasatan sedang dijalankan.
 10. Sekiranya maklumat diperlukan untuk sebarang bentuk litigasi perubatan, maklumat tersebut perlu diambil dari pejabat utama syarikat kami (lawatan rasmi ke ibu pejabat diperlukan bersama-sama dengan dokumen sokongan) dan bukan melalui pengguna yang menunjukkan maklumat akaun mereka kepada mana-mana badan penyiasatan atau firma undang-undang untuk mengelakkan tuduhan tidak adil dan manipulasi data sebelum penyiasatan dan percubaan yang sepatutnya.
 11. Laporan sokongan formal tentang keadaan perubatan pengguna diperlukan dari syarikat untuk maklumat yang sah untuk menghadapi ujian.
 12. Pengguna tidak dibenarkan menyiarkan mana-mana maklumat perubatan pengguna atau mereka di mana-mana platform media sosial, majalah, akhbar atau di mana-mana platform lain untuk dibaca orang ramai.
 13. Syarikat mempunyai hak untuk menutup akaun tetapi masih mengekalkan maklumat di syarikat kami untuk menjaga keselamatan jika terdapat pelanggaran kerahsiaan atau syarat dan syarat ini dijumpai. Laporan polis terhadap individu juga akan difailkan oleh syarikat.
 14. Doktor berdaftar dengan sistem dan kakitangan pentadbiran syarikat tidak akan dapat mengubah atau mengubah mana-mana butiran pelantikan pengguna (diagnosis, ujian darah dan tanda-tanda vital) dan tarikh perlantikan masa depannya apabila mereka disimpan dan direkodkan dalam sistem. Penyertaan baru ke dalam portfolio atau buku harian pesakit perlu dibuat sekiranya terdapat perubahan baru yang akan dibuat.
 15. Sekali pengguna telah meninggal dunia, ahli keluarga dikehendaki memberitahu syarikat itu melalui e-mel. Butir-butir perubatannya hanya boleh didedahkan kepada ahli keluarga jika ada petunjuk pendahuluan tertulis oleh si mati sebelum kematiannya. Arahan pendahuluan perlu disediakan secara sah oleh peguam berkelayakan dan amalan di bawah Undang-undang Malaysia.